Vieringen en intenties

SINT FRANCISCUSPAROCHIE REGIO RUCPHEN

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
 
 

Secretariaat:

 
Het pastoraal centrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3.

Geopend op maandag-avond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur;
 
tel. 341246. www.sintfranciscusparochie.nl;
e-mail adres: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl

I.v.m. vermelding in de Bode intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren.
 


************************************************************************

Zondag 25 augustus 9.30 uur:

Eenëntwintigste zondag door het jaar; Woord- en Communieviering. Voorganger pastor Gerard Damen m..m.v. het St. Ceciliakoor.

Intenties:  geen.

 

Woensdag 28 augustus 10.15 uur:

Ouderenviering in steunpunt ‘De Schuitvaart’. Voorganger pastoor Hans van Geel m.m.v. het Ouderenkoor.

 

Bijzondere collecte:

Zondag 25 augustus a.s. zal tijdens de viering een extra collecte worden gehouden  ten bate van MIVA. De opbrengst hiervan is bestemd voor aanschaf van  vervoermiddelen om hulp te kunnen bieden aan kansarme meisjes en gezinnen in Kameroen.

 

  *************************************************************


 

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

  

Secretariaat:
 
Onze "oude" digitale adressen blijven voorlopig nog bereikbaar:

www.parochierucphen.nl; e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl

 

  

 

  
   

 

.