Vieringen en intenties

SINT FRANCISCUSPAROCHIE REGIO RUCPHEN

PAROCHIEKERN H. MARTINUS RUCPHEN
 
 

Secretariaat:

 
Het pastoraal centrum is gevestigd in de kerk, Raadhuisstraat 3.

Geopend op maandag-avond van 19.30 tot 21.00 uur en op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur;
 
tel. 341246. www.sintfranciscusparochie.nl;
e-mail adres: pk.rucphen@sintfranciscusparochie.nl

I.v.m. vermelding in de Bode intenties uiterlijk maandagavond 18.00 uur inleveren.
 

 

 *************************************************************************

 

Zondag 26 mei 9.30 uur:

Zesde zondag van Pasen; Woord- en Communieviering. Voorganger pastor Wim van Reen m.m.v. het St.Ceciliakoor.

Intentie:   

- José Dictus, v.w. verj.;

- Janus de Jong e.v. Nel Wiericx;

- overl.opa en oma Letens en overl. opa Eduardo in Peru, v.w. EHC Manuela Letens.

 

Doopviering 13.00 uur:

Door het doopsel zal zondag a.s. in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen:

Jana, dochtertje van Ian Hammendorp en Vera Tak.

 

Woensdag 29 mei 10.15 uur:

Ouderenviering in steunpunt ’De Schuitvaart’. Voorganger pastor Jan van Steenoven, diaken, m.m.v. het Ouderenkoor.

 

Donderdag 30 mei:

Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer.

8.00 uur: Eucharistieviering in de kerk van de H.Maria Boodschap te Zegge. Celebrant pastoor Hans van Geel.

 

Extra collecte:

De collecte die op roepingenzondag 12 mei werd gehouden ten bate van de diaken- en priesteropleiding heeft € 70,80 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Gaan trouwen:

Ian Hammendorp en Vera Tak hebben het voornemen om op 7 juni a.s. een christelijk huwelijk aan te gaan.

 

 

Pinksterfietstocht:

Onder het thema ‘Geest die ruimte geest’ wordt dit jaar de Pinksterfietstocht "Als een lopend vuurtje” gehouden. Traditiegetrouw vindt deze fietstocht plaats op de zaterdag voor Pinksteren, dit jaar dus op 8 juni. Samen of alleen op weg langs diverse kerken in West-Brabant, per fiets of misschien toch liever met de auto. De kerken zijn voor bezichtiging open, gastvrouwen en -heren ontvangen de bezoekers met een kopje koffie/thee of een glaasje fris. Parochiekern Rucphen doet weer mee; evenals de andere deelnemende kerken zal de H. Martinuskerk open zijn van 9.00 tot 17.00 uur. Het doel van "Lopend Vuurtje” is tweeledig: enerzijds elkaar ontmoeten, bezielen en inspireren; anderzijds geld inzamelen voor diverse goede doelen. In onze parochiekern is gekozen voor inzet t.b.v. de plaatselijke Zonnebloem.  Deelnemers kunnen uit verschillende routes en afstanden kiezen: circa 35, 45, 65 en 100 km. Als u de 100 kilometer wilt fietsen, graag tevoren aanmelden bij het secretariaat. U kunt dan eerder starten. Wij willen er weer een geslaagde dag van maken, doet u ook mee?

 

 

 

  ****************************************************************


 

Ziekenbezoek:

Indien men opgenomen wordt in het ziekenhuis en er prijs op stelt bezoek te ontvangen, neem dan contact op met Mevr. A. van Rooij, tel. 342331 of met Mevr. A. Hoendervangers tel. 348090.

  

Secretariaat:
 
Onze "oude" digitale adressen blijven voorlopig nog bereikbaar:

www.parochierucphen.nl; e-mail adres: parochierucphen@hetnet.nl

 

  

 

  
   

 

.